Açıklama

Günde en fazla 2 kere, 1’er damlalık kullanılmalıdır