Açıklama

Bee Cure Arı Zehiri Kremi
Bee cure krem arı zehri kremi ilgili bölgeye günde 2 defa dairesel masaj yaparak kullanılabilir.